Aklais randiņš ar dziesmu!
Dziedošs Puisis, Mīlestība Ir Visur, Skaņas, Acis, Pat Gaiss!
Apgalvojums, Sieviete jāsaprot, Spārni lidojumam, Mīlēt paīstam!
Dziesma mīļajai, Vēstījums, Divi Cilvēki – Liels Brīnums, Īpaši rīti!
Līdz atkārtotās balsošanas iespējai: